PRO-ARTE MUNKÁCS CIVILSZERVEZET

 

           A PRO ARTE-MUNKÁCS civil szervezet 2014-ben új projekttel mutatkozott be Kárpátalján. Kezdeményezésünknek az volt a célja, hogy járuljunk hozzá szűkebb pátriánk kultúrájának és turizmusának fejesztéséhez; a térségünkkel határos országok közötti szellemi-kulturális híd megteremtésével szolgáljuk a művelődést, egymás megértését és elfogadását; valamint a kárpátaljai magyar közösséget képviselve művészi értékek teremtésével hagyjunk nyomot magunk után.

            A közkedvelt és elterjedt borutak mintájára létrehoztuk, térképre rajzoltuk a Kárpátaljai Szobor utat. Ennek keretében nemzetközi szobrásztáborokat szervezetünk, ezekre a közeli és távoli országokból, Európán kívüli kontinensekről is érkeztek alkotók. Öt év alatt ötvennél több köztéri mű született, ezeket olyan kistelepüléseknek adtuk át ajándékba, ahol vállalták, hogy az alkotásoknak méltó környezetet teremtenek. Számos helyen így jöttek létre új közösségi terek, vagy így újultak meg korábban elhanyagolt állapotú településrészek. A Kárpátaljai Szoborút immár átlépte a megye- és az országhatárt, nemzetközivé vált: szobraink 25 kárpátaljai községben, a Lemberg megyei Szkole városban és 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen hirdetik kőbe, márványba, gránitba vésve, fába faragva a művészet életet megszépítő, gazdagító erejét. Külön öröm számunkra, hogy a szobrok nemcsak kárpátaljai helyszíneken készültek; e tekintetben emlékezetes, hogy 2018-ban Kállósemjén vendégszeretetét élvezve alkothattunk.

Fő céljaink:

        -Maradandó köztéri alkotások, elhelyezése Kárpátalja helyiségeiben a XXI. században
        -Határon átnyúló egymást segítő és ezáltal összefogó kulturális projektek létrehozása
        -Közös történelmünk- legendáink témakörében megóvni múltunkat
        -Megismertetni az idelátogató turistákkal
        -A falusi turizmus fejlesztése az által, hogy helységeinkbe újabb látnivalók kerüljenek
elhelyezésre, egy határon átnyúló szobor út – térkép elkészítése nyomtatot és virtuális
formában.
        -Kulturális és baráti szálakkal összefűzni a Kárpátalját körülvevő határ menti falvainkat az
által, hogy az Ő művészeik nálunk és mi Őnáluk állítanánk fel műveinket.

 

RÉSZTVEVŐK

Matl Péter

Szobrászművész, grafikus, festőművész

ifj. Hidi Endre

Szobrászművész

Bartos József

Festőművész, zenész, múzeum igazgató

Matl Sziránus

Színésznő

Földessy Péter

Festőművész

SZOBRÁSZTÁBOROK

A 2014- 2020 között szervezett szobrásztáboraink sikeresen folytak le, ennek eredményeként 58 Kárpátmedencei falu kapott ajándékba egy-egy köztéri szobrot, a hejbéli és magyarországi média több riportfilmet, cikket közölt le működésünkröl, az „Obraz” nevű Ukrán Művészeti Alap által kiadott művészeti folyóirat is írt rólunk. „Kárpátaljai szobor út” címmel turisztikai katalógust adtunk ki, melyben  a beregszászi járásban készült műveink vannak bemutatva.

KAPCSOLAT

Cím: GO “Pro Arte- Munkács”
Miru utca 28/1а,
Munkács, Ukrajna, 89600

Tel.: +380992419767; +380509847517

E-mail: peter@matl-art.n.ua arpi.matl@gmail.com