ІІ Kárpátaljai Nemzetközi Szobrásztábor

14.08-28.08.2016

A Második Kárpátaljai Nemzetközi Szimpózium 2016 augusztus 14-28 között let megtartva. Ezen rövid időn belül 7 szobor készült  el, amelyek közül 5 a Beregszászi járás falvaiba került, név szerint Som, Zápszony, Rafajan, Mezőpapi és Nagy Bégány. Ezeket a szobrokat a falvak központjaiban helyezték el melyek körül rendezett tereket készjítettek.

Ezzel a falusi turizmus serkentését akartuk elérni, egy kulturális közeg létrehozását valamint az ezek a szobrok által maradandó értéket hagyunk mi magyarok itt kárpátalján. A szimpóziumun résztvevő szobrászok is a magyarok nemzetközi összetartozását képviselik, mivel hiába 5 országból érkeztek mind magyar anyanyelvü.

Kárpátalja magyar alkotó értelmiségének képviselői között különleges helyet foglal el a művészetével Horváth Anna szobrász, keramikus grafikusművész. Ő támogatta vidékünk kultúrájának egy sor kiemelkedő művészét. Tanítványa volt többek között Matl Péter ismert szobrász, a monumentális vereckei honfoglalási emlékmű alkotója. Matl Péter nem csupán szobrász, de nemzetközi szobrász alkotótáborok megálmodója, amelyeket a 2000-es évek elején Munkácson tartottak meg. Jelenleg a Pro Arte-Munkács civil szervezet projektjének keretein belül már másodízben szervez hasonló szimpóziumokat, amelyeken két héten át vállvetve dolgoznak a különböző országokból érkezett művészek. A szimpózium tematikája szorosan kapcsolódik Kárpátalja településeinek legendáihoz és fontos történelmi eseményeihez. A művészek szoborkompozícióit áthatja a mitológiai tartalom, az egyéni, stilizált forma és a felület domborulatainak és vonalainak harmonikus egysége. A népművészeti motívumok és a modern transzformációk szintézise a szobrok többségében szilárd kompozíciós szerkezet mellett sajátos hangzásharmóniát hoz létre, ami néha szimbólummá alakul.

            A Kárpátalja szobor útnak ösvényén átvezető turistaút, ami felöleli a 2014-es, 2016-os alkotó szimpózium során létrehozott műveket faluról – falura, szobortól – szoborig vezet minden érdeklődőt. Hiszen az alkotótáborok résztvevői által készített tucatnyi mű Borzsova, Mezővári, Halábor, Rafajnaújfalu, Csonkapapi, Beregsom, Zápszony, Mezőkaszony, Nagybégány és Munkács tereit és parkjait díszíti. Az elkészült művek azzal a feltétellel kerültek a községi tanácsok tulajdonába, hogy a szobrok körül rendezett parkövezetet alakítanak ki, ezzel is szépítve az ukrajnai településeket. A távlati tervek között szerepel a szobor kincsestár földrajzi határainak kiterjesztése Kárpátalja más járásaira és a szomszédos országok határ menti községeire, ezzel is szimbolizálva a Kárpátok régiójának kulturális egységét.